Skip to main content Skip to footer

Vision, mission, formål og rammer

Mission

Kulturfabrikken vil skabe grundlaget for, at børn og unge udvikler sig til at være inkluderende, nysgerrige og livsduelige mennesker, som mestrer egen tilværelse. Herunder med et særligt fokus på oplevelser, kompetencer, samskabelse samt sociale og bæredygtige fællesskaber inden for det kulturelle og kreative felt.

Vision

Kulturfabrikken er Guldborgsund Kommunes centrum for udvikling af uformelle, inkluderende og frivilligt baserede fællesskaber inden for børne- og ungekulturen. Kulturfabrikken er for børn og unge i alderen 0-30 år samt deres familier – med et særligt fokus på de børn og unge, som ikke søger de traditionelle sports- og kulturskoletilbud.

Kulturfabrikkens formål og rammer

·       Kulturfabrikken ser det som sit formål at skabe optimale rammer for børn og unge, herunder at understøtte børn og unges kompetencer og forudsætninger for medskabelse inden for det kreative og kulturelle felt.

·       Kulturfabrikken har en bred kulturforståelse og et højt fagligt niveau, hvor billedkunst, musik, film og et aktivt skater- og klatremiljø er suppleret af musik, fællesspisning, tøj- og bogbytte, kreative workshops mv. 

·       Kulturfabrikken er naturlig samarbejdspartner for foreningerne på stedet, lokalområdet på Østerbro, lokale kulturaktører, dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser mv.

Baggrund

Kulturfabrikken er Guldborgsund Kommunes kultur- og fællesskabshus for og med børn og unge i alderen 0-30 år, som ønsker at prøve kræfter med kultur, billedkunst, aktionsport og forenings- og projektarbejde i trygge fællesskaber. Kulturfabrikken har omkring 15.000 brugere om året.

Kulturfabrikkens hverdag og organisation er i høj grad båret af brugermedbestemmelse, samskabelse og frivillighed, og tillid er en bærende værdi for huset. 

Kulturfabrikken har siden 1998 haft til huse i en nedlagt fabriksbygning på Industrivej 10 i Nykøbing F. I 2012 flyttede driften af Guldborgsund Kommunes Billedskole (Kulturmejeriet) ud til Kulturfabrikken. De første par år foregik undervisningen i pavilloner på Kulturfabrikkens grund, men i 2014 muliggjorde en kommunal bevilling en ombygning på Kulturfabrikken, så billedskolen kunne flytte ind i nye lyse lokaler, som vi i dag kalder for Billedfabrikken.

Siden da har Kulturfabrikken udviklet sig og nye aktiviteter og brugergrupper er kommet til.