Skip to main content Skip to footer

Vision, mission og målsætning

Vision

Kulturfabrikken ønsker at være børn, unge og familiers foretrukne kultur- og fællesskabshus i Guldborgsund, hvor alle børn og unge kan indgå i trygge, rummelige og inspirerende kultur- og action-sportsfællesskaber sammen med andre børn og unge, understøttet af voksne.

Mission

Kulturfabrikken er et trygt og inspirerende hus med højt til loftet. Sammen med børn og unge skaber og understøtter vi sociale og bæredygtige fællesskaber, kulturevents, kulturaktiviteter og rammer for action-sport, så alle børn og unge har mulighed for at udfolde deres kreativitet, danne og udvikle sig.

Målsætning

Kulturfabrikken samarbejder med eksterne aktører på tværs af fagområder, institutioner og organisationer om at skabe et kreativt, nysgerrigt og rummeligt sted for, af og med børn og unge og deres voksne.

Værdier

I alt hvad vi gør, arbejder vi med udgangspunkt i vores værdier:

  • Faglighed og kompetence
  • Frivillighed og engagement
  • Tillid, respekt og rummelighed
  • Dialog og kommunikation

Baggrund

Kulturfabrikken er Guldborgsund Kommunes kultur- og fællesskabshus for og med børn og unge i alderen 0-25 år, som ønsker at prøve kræfter med kultur, billedkunst, aktionsport og forenings- og projektarbejde i trygge fællesskaber. Kulturfabrikken har omkring 15.000 brugere om året.

Kulturfabrikkens hverdag og organisation er i høj grad båret af brugermedbestemmelse, samskabelse og frivillighed, og tillid er en bærende værdi for huset. 

Kulturfabrikken har siden 1998 haft til huse i en nedlagt fabriksbygning på Industrivej 10 i Nykøbing F. I 2012 flyttede driften af Guldborgsund Kommunes Billedskole (Kulturmejeriet) ud til Kulturfabrikken. De første par år foregik undervisningen i pavilloner på Kulturfabrikkens grund, men i 2014 muliggjorde en kommunal bevilling en ombygning på Kulturfabrikken, så billedskolen kunne flytte ind i nye lyse lokaler, som vi i dag kalder for Billedfabrikken.

Siden da har Kulturfabrikken udviklet sig og nye aktiviteter og brugergrupper er kommet til.