Skip to main content Skip to footer

Et kunst- og kulturprojekt med børn og unge i kommunens landdistrikter

HER HVOR VI BOR 2

      

I august 2021 modtog Kulturfabrikken midler fra Guldborgsund Kommunes Startskudspulje til at skabe kontakt og netværk med ungefællesskaber i kommunens landdistrikter.

Kulturfabrikken gav deres billedkunstlærer Susanne Schmidt, rollen som projektleder og ansvaret for at finde de ungefællesskaber, som ville være interesserede i at medvirke i et kommende kunst- og kulturprojekt ved navn HER HVOR VI BOR 2.

Susanne var bl.a. i Gedser og snakke med de unge, som holder til i GIM hallen, tog på Lys over Lolland og fik kontakt med de unge i Rebellerne og poeterne fra Sakskøbing. Derudover tog hun kontakt til ungefællesskaber gennem foreningslivet og besøgte bl.a. FDF i Eskilstrup, Sakskøbing Spejderne, Nørre Alslev Amatørteater og Gøglertruppen i Eskilstrup. Samt henvendte sig til efterskolerne i kommunen med bl.a. et møde på Næsgaard Efterskole og Nysted Efterskole.

Dette resulterede i flere tilsagn om at være med i kommende HER HVOR VI BOR 2 projekter. Kulturfabrikken kunne nu gå i gang med at finde de kunstnere, som ville være et godt match for de første tre samarbejdspartnere som blev Sakskøbing Spejderne, FDF Eskilstrup og Næsgaard Efterskole.

Med støtte fra Kulturregion Storstrøm kunne Kulturfabrikken invitere poetryslammer Dennis Buchleitner samt billedkunstner Mette Kit Jensen til at lave spændende og relevante kunstneriske workshops med de unge.

Dennis Buchleitner introducerede de unge for poetry slam ved at fremføre et af sine værker. Han fortalte om de forskellige virkemidler, som et poetry slam kan bestå af. Derefter måtte de unge op af stolene for at varme stemmer og lattermuskler op, før skriveøvelserne kunne gå i gang.

Dette resulterede i spændende og sjove tekster, der på finurligste vis beskrev de unges fællesskab og hvad det ville sige at være henholdsvis spejder, FDF'er eller efterskoleelev.

Mette Kit Jensen havde til FDF Eskilstrup og Sakskøbing Spejderne forberedt en workshop, hvor de deltagende børn og unge skulle udtænke og designe et duelighedsmærke til en kendt person fra byen. De skulle forholde sig til, hvor i byen det skulle foregå og til sidst skabe duelighedsmærket i selvklæbende folie.

Til Næsgaard Efterskoles Kunst- og Designlinje havde Mette Kit Jensen planlagt en workshop, som tog udgangspunkt i tekst. Eleverne fik udleveret et udsnit af et kort over deres skole og skulle ud fra dette område skabe et tekstværk, som fortalte om der hvor de bor. Hver gruppe fik specifikke materialer, de skulle skabe værket med. Værkerne blev sat op på skolens område og der blev arrangeret en visning, hvor værkerne blev præsenteret. Eleverne gik til opgaven med stor iderigdom og gav et helt særligt indtryk af, hvad det vil sige at gå på efterskole.

Det er muligt at se billeder fra projektet, via den elektroniske publikation, som er blevet udarbejdet efter projektet. Find den her på Kulturfabrikkens hjemmeside.

Kulturfabrikken er meget begejstret over mødet med alle de dygtige børn og unge fra de tre landdistrikter samt det gode samarbejde med skole, foreninger og kunstnere.

HER HVOR VI BOR 2.1

I august 2022 modtog Kulturfabrikken midler fra Guldborgsund Kommunes SOL pulje (sammen om lokalsamfundet), så vi kunne tilbyde flere kunstneriske workshops for børn og unge i lokalsamfundet.

OPTOG OG OPTRÆDEN

Den første workshop vi afholdte var i samarbejde med Gøglertruppen i Eskilstrup.

I november 2022 fik de besøg af kunstneren Mette Kit Jensen, som arbejder med tekst og performance i det offentlige rum. Med udgangspunkt i det teaterstykke, som børnene i forvejen øvede på, drog de med Mette ud i Eskilstrup by for at afprøve teksterne i en hel anden kontekst.

Børnene deltog i forskellige sanseøvelser der skulle åbne dem for det, der omgav dem og derigennem invitere dem til at inddrage byens rum, æstetik, bevægelser, overflader og lyde i deres optræden.

Workshoppen sluttede med en visning for forældre og lokale, som blev guidet rundt af børnene til de forskellige scener i byen, med hjemmelavede skilte og sang.

INTERAKTIV SKULPTUR

Den anden workshop blev afholdt i samarbejde med Nysted Efterskole.

I marts 2023 fik skolens kunst og design linje besøg af kunstneren Hartmut Stockter. Han havde en idé til en interaktiv skulptur, som han ville bygge sammen med eleverne.

Efterskolens lærere havde efterspurgt en skulptur, som skulle gøre skolens kreative linje mere synlig og Hartmut Stockter blev valgt, fordi han arbejder med genbrugsmaterialer og tager inspiration i naturen omkring ham.

Eleverne var med til at bygge alle dele af skulpturen og de bestemte, hvad der skulle stå i den interaktive del. Skulpturen, som bestod af bl.a. genbrugte cykelhjul, kunne sættes i bevægelse og når hjulene stoppede, ville et budskab blive synligt. Et budskab som skulle vække glæde og inspiration til at opleve landskabet omkring skolen på en ny måde.

OPDAGELSESREJSENDE I SIN EGEN BY

Den sidste workshop blev afholdt i samarbejde med Nørre Alslev Amatørteater og Nørre Alslev Skoles SFO.

I juni 2023 mødtes en gruppe børn fra SFO'en med kunstneren Mette Kit Jensen og underviser Susanne Schmidt. På amatørteatret blev der varmet op og lavet improøvelser.

Der blev snakket om det at være opdagelsesrejsende i sin egen by og hvordan man kan se alting på ny. Der blev snakket om kunst, performance og løgnehistorier og hvert barn trak et udsnit af et kort over byen. Nu skulle de på opdagelse for at finde spændende rum.

En gruppe valgte stationen og en gruppe valgte den hemmelige skov bag fodboldbanerne.

Ude på disse lokationer blev børnene bedt om at improvisere en fortælling frem, indrammet af tiden på et æggeur. Til sidst viste børnene deres fortællinger for hinanden og de formåede virkelig at inddrage omgivelserne og det som spontant skete omkring dem.

FANTASTISKE SAMARBEJDER

Kulturfabrikken ser tilbage på i alt 9 fantastiske workshops, som blev en del af HER HVOR VI BOR 2. Vi sender en stor tak til vores samarbejdspartnere i Sakskøbing, Nysted, Eskilstrup, Nørre Alslev og Stubbekøbing. En kæmpe tak til de tre kunstnere, som formåede at tilrettelægge relevante, inspirerende og fællesskabende workshops af høj kunstnerisk kvalitet. En stor tak til Guldborgsund Kommune og Kulturregion Sjælland for den økonomiske støtte og ikke mindst, en kæmpe tak til alle de børn og unge, som var med.

Det har været en stor fornøjelse at besøge jer, der hvor I bor.

Susanne Schmidt
Projektleder